Sibiu 100% – 31.03.2014
31 martie 2014
Sibiu 100% – 05.04.2014
5 aprilie 2014

AGO – 22.03.2014

COMUNICAT  DE  PRESĂ

31 martie 2014

AUAN sprijină copii/tinerii între 6 și 19 ani, cu un venit net / membru de familie mai mic de 500 RON, dar care pot și vor să-și clădească o carieră în viață. Proiectele AUAN se desfășoară pe perioada unui an școlar, deci pe 10 luni (septembrie – iunie, inclusiv) și sumele alocate pe fiecare beneficiar sunt în funcție de rezultatele la învățătură și ciclul de învățământ.

Pe data de 22 martie 2014 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a “Asociației Umanitare Alexandra Nanu” – AUAN la Imperium, str. Nicolae Bălcescu, Nr.24. Îi mulțumim Domnului Budac Rareș (care este și membru activ AUAN), colaboratorilor dânsului, care ne-a pus la dispozitie acest spațiu dar și consumația – fără costuri din partea AUAN.

Enumerăm doar trei dintre deciziile luate în cadrul AG, foarte importante pentru cei care doresc să aplice pentru o bursă sau ajutor material și financiar AUAN :

1.     majorarea cuantumului sumelor alocate (pe 10 luni) pentru toate categoriile de beneficiari AUAN și anume :

An școlar :

2013-2014

2014-2015

BURSIERI

Ciclul I

1500

2500

Ciclul II

1750

2750

Liceu

2000

3000

AJUTOR MAT. SI FIN.

Ciclul I

1000

1500

Ciclul II

1250

1750

Liceu

1500

2000

INTERVENȚII PUNCTUALE

500

700

2.     noi beneficiari în proiectul AUAN pentru anul școlar 2014 – 2015 vor fi preluați dacă :

               – se incadrează la categoria BURSA, adica media generala sa fie intre 9 si 10;

– pentru categoria de ajutor mat.și financiar vor fi preluați numai copii/tineri din :

  •                         clasele V- VIII, dacă au media generala intre 8.50 si 9
  •                         clasele IX – XII dacă au media generala intre 8 si 9

și bineînteles să fie îndeplinite celelate condiții : să fie elevi  între 6 și 19 ani iar venitul net / membru de familie să fie mai mic de 500 RON.

3.     Beneficiarii AUAN care termină clasa a XII-a, moment în care se și incheie includerea lor in Proiectele AUAN, vor beneficia de un bonus din partea AUAN pentru a-i ajuta să facă urmatorul pas în viața și anume : bursierii vor primi 1000 RON iar cei cu ajutor material și financiar vor primi 500 RON.

Mulțumim tuturor celor care au fost, sunt și vor fi alături de AUAN, indiferent sub ce formă :

–          sprijin acordat asociației – fără costuri din partea AUAN;

–          donații;

–          sponsorizări;

–          2%

Este un semn bun că au ințeles efortul făcut de membrii AUAN care desfășoară această activitate în baza voluntariatului (nu avem salariați, nu decontăm chirii, taxe, benzină, telefoane, etc.) dar în plus , la diversele acțiuni, evenimente, membrii AUAN vin cu contribuții personale semnificative pe lângă.

Director Executiv AUAN,

Nanu Dorica

Comments are closed.