ASOCIAŢIA UMANITARĂ ALEXANDRA NANU – AUAN

Scopul Asociaţiei Umanitare Alexandra Nanu este: acordarea de ajutoare materiale, financiare şi consiliere pentru copii şi tineri între 6 şi 19 ani, cu situaţii familiale nefavorabile, dar dornici sa-şi desăvârşească studiile.

Ne propunem sa-i susţinem intr-o etapă importantă a dezvoltării lor pe plan educativ, atunci când sunt dependenţi de situaţia financiară a familiei sau de ajutoare sociale.

Împreună cu tine, vrem să oferim ajutorul nostru acestor copii şi tineri, indiferent de statutul lor social, de apartenenţa religioasă sau etnică.
Suntem în plină dezvoltare, dedicaţi cauzei în care credem, suntem de toate vârstele, ne-am implicat în proiecte umanitare şi avem certitudinea că, atâta timp cât există copii şi tineri aflaţi la nevoie, putem întinde o mâna de ajutor.

Aptitudinile fiecăruia au marcat diferite etape de formare ale asociaţiei. Lucrul în echipă fiind esenţial pentru proiectele noastre. Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu a fost creată de un grup de persoane unite de un gând comun. Sinceritatea, altruismul, seriozitatea, iubirea sunt cele mai importante trăsături de caracter ale celei care a fost Alexandra Nanu, pe care soarta a luat-o subit dintre noi în luna octombrie 2010, la doar 26 ani, din cauza unei afecţiuni de sănătate şi nebănuită la momentul respectiv. Atât de puternic şi-a pus amprenta asupra noastră încât noi, părinţii şi prietenii apropiaţi, am simţit nevoia sa o păstrăm vie în inimile şi sufletele noastre, continuând să facem ceea ce ea ar fi făcut cu mare daruire.

Astfel, a luat fiinţă Asociaţia Umanitara Alexandra Nanu, numită pe scurt AUAN, ca asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, nepartizană politic. Înfiinţată în luna noiembrie 2011 şi devenită persoană juridică română de drept privat în ianuarie 2012, funcţionează în conformitate cu legislaţia română privind asociaţiile şi fundaţiile.

Obiective şi mijloace

Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu şi-a propus următoarele obiective :
 • încheierea de parteneriate cu primarii si institutii şcolare, instituţii autorizate care pot furniza informaţii corecte şi complete, în scopul identifiăarii cazurilor ce se încadrează în scopul AUAN;
 • selectarea cazurilor, având ca bază urmatoarele criterii:
 • – performanţa şcolară;
  – venit net pe membru de familie mai mic de 800 lei

 • identificarea nevoilor cazurilor selectate, punând accent pe :
 • – rechizite şcolare şi manuale necesare studiului curent;
  – îmbrăcăminte şi alimente;
  – achiziţionarea instrumentelor/bunurilor necesare dezvoltării unui talent;
  – deschiderea orizonturilor prin participarea la excursii si tabereşscolare ;
  – consiliere psihologică;
 • stabilirea unui plan de ajutorare ;
 • modalitaţi de finanţare;
 • implementarea planului de ajutorare – repartizând fiecare caz unui membru al asociaţiei;
 • monitorizarea evoluţiei fiecarui caz şi aducerea lui la cunostinţa sponsorilor şi donatorilor.
 • În realizarea obiectivelor, asociaţia se poate asocia cu alte persoane sau organizaţii române ori străine, cu scop similar.
  Mijloacele prin care Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu încearcă să-şi atingă obiectivele sunt :
 • promovarea scopului prin toate mediile şi canalele de comunicare;
 • aportul membrilor asociaţiei;
 • cooptarea de noi membri în asociaţie, prin participare directă sau voluntariat;
 • atragerea de donaţii şi fonduri de orice natură;
 • parteneriate strategice incheiate cu firme în scopul finanţării sau cu organizaţii în scopul colaborarii.


 • Puteţi consulta Statutul Asociaţiei Umanitare Alexandra Nanu

  Principii

  Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu se bazează, în funcţionarea sa, pe următoarele principii :
 • iniţiativă;
 • implicare şi cooperare;
 • voluntariat;
 • prietenie;
 • respect şi sprijin reciproc;
 • transparenţă;
 • echitate;
 • competenţă;
 • responsabilitate;
 • principialitate;
 • durabilitate.
 • Echipa

  Consiliul Director are următoarea componenţă:
  Preşedinte – D-na. Oprean Anca-Maria – traducator/translator
  Vicepreşedinte – D-na Crenganis Sandrina – economist
  Membru – D-l. Ivănus Radu – inginer
  Membru – D-l. Frăţilă Bogdan – economist
  Membru – D-l. Crenganis Mihai – profesor
  Director Executiv – D-na. Nanu Dorica – programator
  Cenzor – D-ra. Mirea Ruxandra – economist
  Avocat – D-l. Hoza Dan Constantin – avocat
  Contabil – D-ra. Duţa Mihaela – contabil autorizat
  Asistent social – D-l. Tudor-Matei Costea

  Membri

  Membru al Asociaţiei Umanitare Alexandra Nanu poate fi orice persoană fizică ce doreşte să activeze în scopul asociaţiei şi aderă la statutul ei. Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu are 4 categorii de membri :
 • membri activi;
 • membri susţinători;
 • membri de onoare;
 • voluntari.

 • Membrii activi:
  sunt membrii fondatori şi membrii care aderă ulterior fondării, persoane fizice interesate să activeze în sprijinul asociaţiei şi să adere la Statutul ei.
  Drepturi:
  - să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ăi control ale asociaţiei;
  - să participle cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale ale asociaţiei;
  - să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
  - să aibă acces la baza de date a asociaţiei;
  - să se retragă liber din asociaţie.
  Obligaţii:
  - să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
  - să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
  - să achite la timp cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală;
  - să nu aducă daune materiale sau morale asociaţiei sau membrilor ei şi, daca totuşi s-au produs, să le repare;
  - să contribuie la actualizarea bazei de date;
  - să notifice orice modificări privind datele personale.
  LISTA MEMBRILOR ACTIVI:
  D-na. Beju Mihaela
  D-na. Biris Iulia-Elena
  D-l. Biris Theodor-Vlad
  D-na Barbu Anca
  D-ra. Coman Andreea Maria
  D-na. Crenganis Sandrina-Elena
  D-l. Crenganis Mihai
  D-ra. Hoza Alexandra
  D-ra. Duţa Ana – Mihaela
  D-l. Frăţilă Bogdan-Cristian
  D-l. Ivănus Radu-Nicolae
  D-ra.Vălean Ruxandra
  D-na. Mitrea Alina
  D-na. Nanu Dorica
  D-l. Nastase Virgil
  D-na. Oprean Anca-Maria
  D-na. Udila Anca Irina
  D-l. Udila Radu-Bogdan
  D-na. Zanea Cristiana-Maria
  D-l. Zanea Nicolae

  Membrii susţinători:
  au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii activi mai puţin urmatoarele :
  - nu au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale asociaţiei;
  - nu au obligaţia de a achita cotizaţia anuală.
  LISTA MEMBRILOR SUSTINĂTORI:
  D-ra. Anghel Andreea
  D-l. Bălănică Romeo Nicolae
  D-na.Bălăniăa Nicoleta
  D-l. Budac Rares-Iancu
  D-na Dociu Oana
  D-ra.Grecu Anamaria
  D-na. Konrad Cristina-Daniela
  D-ra. Munteanu Raluca
  D-na. Mărginaş Simona
  D-ul.Matty Kryemadhi
  D-ra. Paşca Maria-Irina
  D-ul. Schiau Radu-Andrei

  Membrii de onoare:
  sunt persoane fizice sau persoane juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care sprijină substanţial, din punct de vedere financiar, obiectivele acesteia.
  LISTA MEMBRILOR DE ONOARE:
  Membru de onoare post mortem

  Prof.IOAN NANU – tatăl Alexandrei.
  A fost membru fondator şi membru în Consiliul Director al AUAN în perioada 19.11.2011 – 21.04.2015, având o contribuţie deosebită în tot ceea ce a însemnat activitatea asociaţiei, în susţinerea morală şi financiară.
  Prof. Univ.Dr. Gerhard Konnerth – Sibiu, Romania
  Prof.Univ.Dr. Alexandru Hudiţeanu – Sibiu, Romania
  Pic. Viorica Muller – Traunreut, Germania
  Prof. Hermann Kolland – Traunreut, Germania
  Prof. Liviu Măgean – West Virginia, SUA
  Inf. Ionescu Lucian – Toronto, Canada
  M.A.Liebhardt Diana – Germania
  Ing.Dipl. Helmut Detschelt – Vancouver, Canada

  Voluntari:
  sunt persoane fizice care ajută ocazional la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.
  LISTA voluntari:
  D-na. Tolomeiu Liliana – Sibiu, Romania
  D-ra. Bobanga Raluca – Sibiu, Romania
  D-ra. Bozdoghina Iulia – Sibiu, Romania
  D-na. Dragan Roxana – Sibiu, Romania
  D-na.Costea Anca – Sibiu, Romania
  Poţi deveni membru al Aociaţiei Umanitare Alexandra Nanu, completând : FORMULARUL DE ADERARE.pdf în două exemplare, unul pentru AUAN, unul pentru tine. Îl semnezi şi-l trimiţi împreună cu o copie a actului tău de identitate la sediul asociaţiei. Vei primi un răspuns din partea asociaţiei.
  Poţi solicita schimbarea categoriei de membru, completând formularul ACTUALIZARE PROFIL.pdf în două exemplare, unul pentru AUAN, unul pentru tine. îl semnezi şi-l trimiţi la sediul asociaţiei. Vei primi un răspuns din partea asociaţiei.
  În ambele cazuri, trimiţi formularul la adresa : Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu B-dul.Mihai Viteazul, Bl.7, Sc.A, Et.6, Ap.23 Sibiu 550350 Romania Pentru orice fel de informaţii, nu ezitati sa ne contactaţi la :
  Telefon : 0040746626974
  Telefon : 0040726357267
  Telefon : 0040741102507
  E-mail : info@alexandrananu.ro
  "Trăieşte o viaţă care merită să fie trăită"
  "Fie că eşti sau nu pregătit,îintr-o zi totul va lua sfârşit. Nu vor mai fi
  răsărituri de soare, minute, ore sau zile. Toate lucrurile pe care le-ai
  colecţionat, fie că le-ai grijit sau ai uitat de ele,
  vor fi insuşite de alte persoane.
  Bogăţia, faima şi puterea temporală vor fi absolvite de
  irelevanţă. Nu va mai conta ce ai deţinut sau
  daca alţii ţi-au datorat ceva.
  Necazurile, resentimentele, frustrările şi geloziile vor dispărea în sfârşit.
  Ca de altfel şi speranţele, ambiţiile, planurile şi listele cu
  lucrurile pe care trebuie să le faci, vor expira.
  Vor dispărea câştigurile şi pierderile care altădată păreau aşa importante.
  În final nu va mai conta de unde provii sau pe
  care parte a căilor ferate ai locuit. Până şi culoarea pielii tale
  şi sexul vor fi irelevante.
  Deci ce va conta? Cum va fi măsurată valoarea zilelor tale?
  Ce va conta, nu va fi ceea ce ai cumpărat sau construit;
  nu ce ai avut, ci ceea ce ai dăruit,
  Nu va conta succesul tău,
  ci semnificaţia ta.
  Nu va conta ce ai învăţat, ci ce ai transmis mai departe.
  Ceea ce va conta va fi orice gest de integritate, compasiune,
  curaj sau sacrificiu care i-a determinat şi încurajat pe
  alţii să ia exemplul tău. Nu va conta câţi oameni ai cunoscut în viaţă,
  ci câţi dintre ei vor simţi pierderea ta când nu vei mai fi.
  Nu amintirile tale vor conta, ci amintirile care
  traiesc în aceia care te-au iubit.
  Ceea ce va conta este pentru cât timp vei ramâne
  în amintire, cui îi vei ramâne, şi faptele pentru care ramâi.
  Sa trăieşti o viaţă care merită trăită, nu se intâmplă accidental.
  Nu este o chestiune de circumstante, ci una de decizii.
  Dedică-te să trăieşti o viaţă care merită."

  (Autor necunoscut)