PROIECTELE AUAN


Asociația Umanitară Alexandra Nanu, pe scurt AUAN, sprijină material și financiar copiii și tinerii, cu vârste între 6 și 19 ani, care doresc și pot să-și desăvârșească studiile, să-și clădească o carieră profesională, dar sunt lipsiți de mijloace materiale. Acest sprijin acordat de AUAN este de fapt o recunoaștere a meritelor copiilor, tinerilor ambițioși, care au performanțe școlare și vor să realizeze ceva în viață.

AUAN acordă burse lunare (in funcție de media generală si ciclul de invățământ), suma de 1500 lei pentru bursierii care termină clasa a XII-a și suma de 500 lei pentru bursierii care termină clasa a VIII-a, cadouri de Crăciun, Paște și eventual 1 Iunie, decontează suplimentar, la cerere, tratamente stomatologice/oftalmologice, sponsorizează participarea la olimpiade, concursuri, festivaluri, etc.

Alte activități desfășurate de AUAN sunt:
 • identificarea și evaluarea beneficiarilor;
 • informarea în domeniu : promovarea scopului și a serviciilor oferite, precum și sensibilizarea comunității la problemele sociale existente în societate;
 • consiliere școlară și profesională, dacă este solicitată de beneficiar;
 • consiliere juridică dacă este solicitată de beneficiar;
 • intervenții de urgență în cazuri de dificultate pentru bursierii AUAN.

 • Proiectele AUAN se desfășoară pe perioada unui an scolar, începând din luna septembrie, timp de 10 luni. În luna august a fiecărui an, Adunarea Generala Extraordinara – AUAN analizează toate cazurile pentru care s-au facut anchete sociale și ținând cont de următoarele criterii de selecție :
  – performanța școlară;
  – solicitantul să aibă vârsta între 6 și 19 ani;
  – venitul net / membru de familie să fie mai mic de 800 RON;
  selectează viitorii beneficiari ai Proiectului AUAN pentru anul școlar care urmează, precum și sumele alocate pentru fiecare categorie de bursă, în funcție de fondurile existente. În cadrul unui Proiect AUAN, fiecare beneficiar va fi repartizat unui membru AUAN, care devine responsabil de cazul respectiv, având obligația de a ține o legătură permanentă cu beneficiarul și familia acestuia, cu școala unde urmează studiile, monitorizându-l, pe toată perioada proiectului, asigurând astfel desfășurarea unei activități eficiente. Responsabilul de caz face echipă cu asistentul social și unde este cazul, cu juristul AUAN.

  Orice copil, tânăr care se încadrează în criteriile de selecție AUAN, mai sus menționate, poate aplica pentru o bursă din partea AUAN, pe site-ul AUAN : www.alexandrananu.ro/Prezinta-ti cazul

  VOLUNTARIATUL – este forma sub care se desfășoară întreaga activitate AUAN. Fondurile strânse se utilizează strict pentru scopul propus conform Art.64 din Statutul AUAN.

  PROIECTUL AUAN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022


  Proiectul AUAN pentru anul școlar 2021 – 2022 cuprinde 21 de beneficiari.
  Criteriile de selecție a beneficiarilor bursieri sunt :

 • performanța școlară – definită mai jos;
 • solicitantul să aibă vârsta între 6 și 19 ani;
 • venitul net / membru de familie să fie mai mic sau egal cu 800 RON. Venitul net nu include și alocația beneficiarilor.

 • AUAN a introdus patru categorii de sprijin acordate beneficiarilor:
  1. BURSA I - 16 beneficiari;
  2. BURSE II - 6 beneficiari ;
  3. CADOURI DE CRACIUN, PASTE – pana in 50 beneficiari.
  4. INTERVENTII PUNCTUALE : acordarea sumei de 1500 lei pentru fiecare bursier AUAN care termină clasa a XII și a sumei de 500 lei pentru fiecare bursier AUAN care termină clasa a VIII-a, acordare de sponsorizări pentru copii/tineri care participă la olimpiade, concursuri, festivaluri și distribuirea tuturor donațiilor primite de la membrii și simpatizanții AUAN, beneficiarilor AUAN, în funcție de necesități.

  1.BURSA I - pentru beneficiarii care au:
  - media generală între 9 și 10 respectiv calificativul FB -foarte bine;
  - media 10, respectiv calificativul FB,la purtare;
  - la nici o materie media să nu fie mai mica de 7, respectiv calificativul B.

  Bursele I constau în sume lunare, în funcție de ciclul de învățământ și anume:
  clasele I – IV : 450 RON / lună => 4500 RON / an școlar;
  clasele V – VIII : 475 RON / lună => 4750 RON / an școlar;
  clasele IX – XII : 500 RON / lună => 5000 RON / an școlar.
  cadouri de Paște =300 RON, Craciun = 300 RON și 1 iunie – în funcție de situație;
  donații ocazionale făcute de membrii și simpatizanții AUAN.

  2. BURSA II - pentru beneficiarii care au:
  - media generală cuprinsă între 8 și 9, respectiv calificativul B și FB la toate materiile;
  - media 10, respectiv calificativul FB, la purtare;
  - la nici o materie media să nu fie mai mică de 6, respectiv calificativul B.

  Bursele II constau în sume lunare, în funcție de ciclul de invățământ și anume:
  - clasele I – IV : 350 RON / lună => 3500 RON / an școlar;
  - clasele V – VIII : 375 RON / lună => 3750 RON / an școlar;
  - clasele IX – XII : 400 RON / lună => 4000 RON / an școlar.
  - cadouri de Paste =300 RON, Craciun = 300 RON și 1 iunie – în funcție de situație; donații ocazionale făcute de membrii și simpatizanții AUAN.

  3. CADOURI DE CRACIUN, PAȘTE si 1 IUNIE - pentru:
  - foști beneficiari AUAN care nu se mai încadrează în primele două categorii;
  - frați/surori ai beneficiarilor proiectului 2021-2022 unde sunt mai mulți copii în familie;
  - alți copii/tineri care apelează la AUAN și nu se încadrează în nici o categorie.
  Cadourile constau în vouchere în valoare de 150 RON/beneficiar de Craciun, 150 RON/beneficiar de Paște și, în funcție de situație, de 1 iunie.

  4.INTERVENȚII PUNCTUALE - pentru beneficiarii care:
  - apelează la AUAN pentru sponsorizări în vederea participării lor la olimpiade, concursuri, festivaluri , deci copii/tineri ce se remarcă într-un anume domeniu;
  - apelează la AUAN din punct de vedere material: îmbrăcăminte, încălțăminte, diverse obiecte, etc. primite ca donații din partea membrilor și simpatizanților AUAN.

  Pentru a stimula creșterea performanței școlare, situația fiecărui beneficiar va fi evaluată la sfârșitul primului semestru și, în condițiile în care se constată condiții diferite față de cele din contract (spre exemplu, creșterea mediei peste 9), beneficiarul poate să treaca dintr-o categorie de bursa în alta, în baza unui Act Aditional la contract. Sumele alocate beneficiarilor sunt destinate strict nevoilor acestora, cu precădere pentru ridicarea performanței scolare. Responsabilul de caz AUAN are obligația ca, împreună cu beneficiarul, să analizeze prioritățile nevoilor acestuia, să-și dea acordul asupra cumpărăturilor pe care urmează să le facă beneficiarul

  Bursele I și II se acordă în baza contractelor individuale încheiate între AUAN și beneficiari.
  Nevoile beneficiarilor, identificate în timpul anchetelor sociale, sunt:

  - alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte;
  - cărți, caiete, rechizite, culegeri, dicționare, calculatoare, meditații;
  - tratamente stomatologice, aparate dentare;
  - consultatii oftalmologice, ochelari de vedere;
  - taxe de participare la olimpiade, concursuri, festivaluri;
  - tabere, excursii.

  Procedura de lucru: bursele se depun în contul bancar, pus la dispoziție de beneficiar, cumulat / semestru. Responsabilii de caz împreună cu asistentul social monitorizează lunar beneficiarii, urmărind astfel ca fondurile alocate să fie cât mai eficient folosite.

  BENEFICIARII CUPRINȘI ÎN PROIECTUL AUAN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022  BURSA I

  RADOMIR MARIA

  Maria

  Elevă în clasa a II-a;
  media generală = F.B.
  venit net / membru de familie = 214 lei / lună.

  Bursa I = 450 lei/lună.

  IMG-20210906-WA0005

  Anastasia

  Elevă în clasa a IV-a;
  media generală = F.B.
  venit net / membru de familie = 377 lei / lună.

  Bursa I = 450 lei/lună.

  IMG-20210903-WA0002

  Luisa

  Elevă în clasa a VII-a;
  media generală = 9.78
  venit net / membru de familie = 380 lei / lună.

  Bursa I = 475 lei/lună.

  Foto Mario Prodea

  Mario

  Elev în clasa a VIII-a;
  media generală = 9.90
  venit net / membru de familie = 144 lei / lună.

  Bursa I = 475 lei/lună.

  IMG-20210903-WA0001

  Lavinia

  Elevă în clasa a IX-a;
  media generală = 9.35
  venit net / membru de familie = 380 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  Foto Luana Prodea

  Luana

  Elevă în clasa a XI-a;
  media generală = 9.93
  venit net / membru de familie = 144 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  SARA

  Sara

  Eleva în clasa a I-a;
  media generală =
  venit net / membru de familie = 500 lei / lună.

  Bursa I = 450 lei/lună.

  IMG-20210907-WA0001 (1)

  Marian

  Elev în clasa a II-a;
  media generală = F.B.
  venit net / membru de familie = 632 lei / lună.

  Bursa I = 450 lei/lună.

  IMG-20210708-WA0023

  Andrei

  Elev în clasa a VI-a;
  media generală = 9.82
  venit net / membru de familie = 605 lei / lună.

  Bursa I = 475 lei/lună.

  IMG_9473

  Denair

  Elev în clasa a IX-a;
  media generală =9.50
  venit net / membru de familie = 485 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  IMG-20210903-WA0010

  Raul

  Elev în clasa a XI-a;
  media generală = 9.77
  venit net / membru de familie = 511 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  IMG-20210708-WA0024

  Floriana

  Elevă în clasa a XII-a;
  media generală =9.97
  venit net / membru de familie = 605 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  ILIESCU ALEX

  Alexandru

  Elev în clasa a XIi-a;
  media generală =9.50
  venit net / membru de familie = 214 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  IMG-20210903-WA0009

  Andreea

  Eleva în clasa a XII-a;
  media generală = 9.38
  venit net / membru de familie = 800 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  IMG-20210906-WA0070

  Andreea

  Eleva în clasa a XI-a;
  media generală = 9.63
  venit net / membru de familie = 487 lei / lună.

  Bursa I = 500 lei/lună.

  BURSA II

  RUBEN

  Ruben

  Elev în clasa a X-a;
  media generală = 8.55
  venit net / membru de familie = 500 lei / lună.

  Bursa II = 400 lei/lună.

  IMG-20210906-WA0006

  Dimitrie

  Elev în clasa a VII-a;
  media generală = 8.44
  venit net / membru de familie = 377 lei / lună.

  Bursa II = 375 lei/lună.
  IMG-20210804-WA0016

  Ionut

  Elev în clasa a IV-a;
  media generală an ant. = B
  venit net / membru de familie = 153 lei / lună.

  Bursa II = 350 lei/lună.

  IMG-20210826-WA0061

  Marc

  Elev în clasa a VIII-a;
  media generală = 8.07
  venit net / membru de familie = 800 lei / lună.

  Bursa II = 375 lei/lună.

  IMG-20210827-WA0007

  Raul

  Elev în clasa a VIII-a;
  media generală = 8.97
  venit net / membru de familie = 570 lei / lună.

  Bursa II = 375 lei/lună.

  IMG-20210820-WA0017

  Narcis

  Elev în clasa a XII-a;
  media generală = 8.92
  venit net / membru de familie = 487 lei / lună.

  Bursa II = 400 lei/lună.