Comunicat de presa – 05.09.2013
5 septembrie 2013
Sibiu 100% – 05.09.2013
12 septembrie 2013

Comunicat de presa – 11.09.2013

COMUNICAT DE PRESĂ 

“PROIECTUL AUAN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014”

Proiectul AUAN pentru anul școlar 2013 – 2014 cuprinde 18 beneficiari.

Criteriile de selectie a beneficiarilor sunt  :

           - performanta scolara – definita mai jos;
           - solicitantul sa aiba varsta intre 6 si 19 ani;
           - venitul net / membru de familie sa fie mai mic de 500 RON;

Incepand cu acest proiect, AUAN a introdus trei categorii de sprijin acordat beneficiarilor – in functie de performanta scolara a acestora si anume :

            I.     BURSE – 9 beneficiari;

            II.   AJUTOR MATERIAL SI FINANCIAR – 5 beneficiari ;

            III.  INTERVENTII PUNCTUALE – 4 beneficiari.

Afla mai multe

I. BURSE – pentru beneficiarii care :

 - au media ultimului semestru incheiat intre 9 si 10, iar pentru cei din clasele I-IV 
 au catificativul FB -foarte bine;
 - media 10, respectiv calificativul FB, la purtare;
 - la nici o materie media sa nu fie mai mica de 7, respectiv calificativul B.

Bursele constau in  :

- sume lunare, in functie de ciclul de invatamant si anume :

        - clasele  I – IV    : 150 RON / luna  =>  1500 RON / an scolar;
        - clasele  V – VIII : 175 RON / luna  =>  1750 RON / an scolar;
        - clasele  IX – XII  : 200 RON / luna  =>  2000 RON / an scolar.
- cadouri de Paste si Craciun;
- donatii ocazionale facute de membrii si simpatizantii AUAN.

II. AJUTOR MATERIAL SI FINANCIAR – pentru beneficiarii care :

– au media ultimului semestru incheiat intre 8 si 9, iar pentru cei din clasele I-IV au                    calificativul general B si FB;

– media 10, respectiv calificativul FB, la purtare;

Ajutorul consta in :

- sume lunare, in functie de ciclul de invatamant si anume :

        - clasele  I – IV    : 100 RON / luna  =>  1000 RON / an scolar;
        - clasele  V – VIII : 125 RON / luna  =>  1250 RON / an scolar;
        - clasele  IX – XII  : 150 RON / luna  =>  1500 RON / an scolar.
- cadouri de Paste si Craciun;
- donatii ocazionale facute de membrii si simpatizantii AUAN.

 III.INTERVENTII PUNCTUALE – pentru beneficiarii care :

-  au rezultate scolare : sub nivelul celor prevazute la categoria I si II.
 sau depasesc cu putin venitul net / membru de familie dar au rezultate
 foarte bune la scoala sau,pe langa rezultatele scolare foarte bune,
 au si u n talent deosebit;
- au media 10, respectiv calificativul FB, la purtare;
-  nu au absente nemotivate la scoala.

Ajutorul consta in :

    - ocazional – pentru sustinerea unui talent, daca rezultatele scolare se incadreaza la categoria
     “BURSE” - decizie luata de Adunarea Generala sau Consiliul Director al AUAN;
    - ocazional – strict pentru cazuri de urgenta, decizie luata de Consiliul Director al AUAN o suma
     egala cu cel mult 500 RON / an, in cazul celor cu media genera la sub nota 8;
    - cadouri de Paste si Craciun;
    - donatii ocazionale facute de membrii si simpatizantii AUAN.

Pentru a stimula creșterea performanței școlare, situația fiecarui beneficiar va fi evaluată la sfârșitul primului semestru și, în condițiile în care se constată condiții diferite față de cele din contract (spre exemplu, creșterea mediei peste 9), beneficiarul poate să treacă într-o alta categorie de sprijin, în baza unui Act Adițional la contract.

Noi beneficiari vor fi preluați doar dacă se încadrează în categoria “BURSE”.

Sumele alocate beneficiarilor sunt destinate strict nevoilor acestora, cu precădere pentru ridicarea performanței școlare. Responsabilul de caz AUAN are obligația ca împreună cu beneficiarul să analizeze prioritățile nevoilor acestuia, sa-și dea acordul asupra cumpărăturilor pe care urmează să le facă beneficiarul și în maxim două zile să deconteze contravaloarea facturii primită de la beneficiar, factură ce atestă achiziționarea bunurilor convenite anterior (conform contractului încheiat între AUAN și beneficiar).

Întreaga activitate se desfășoară în baza unui contract individual încheiat între AUAN și beneficiar, contract în care se  stipulează foarte clar : obiectul contractului, durata lui și obligațiile părților.

De Crăciun și Paște toți beneficiarii cuprinși în “Proiectul AUAN pentru anul școlar 2013-2014”,  în număr de 18 până acum, vor primi cadouri, reprezentând alimente, dulciuri, fructe, etc.  în valoare de 150 RON / Paște/beneficiar și 150RON/Crăciun/beneficiar.

“Proiectul AUAN pentru anul școlar 2013 – 2014” se desfășoara pe o perioadă de 10 luni, începând din luna septembrie 2013.

Aducem cele mai calde mulţumiri tuturor susţinătorilor, simpatizanţilor, donatorilor, sponsorilor, partenerilor AUAN, celor care au donat 2% din impozitul pe venitul anului 2012, fără de care nu am fi putut realiza atât de multe.

Director Executiv – AUAN,

Nanu Dorica

Comments are closed.